Nöjesteatern

Den Nya Teatern i Malmö AB
Nöjesteatern är ett förvaltningsbolag. Verksamheten är att förvalta teaterlokalen och därmed skapa förutsättning för att driva teaterverksamhet i fastigheten. Bolaget ägs till 100% av Julius Fritid & Nöjen AB.

Styrelsen
Julius Malmström, VD
Emelie Malmström

© Copyright – Julius AB