Callmar Slott

På klassisk mark i Alnarp. Det var här han föddes. Det var här i Alnarpsparken som Stefan Julius Malmström växte upp och lekte som barn. Det var här han for fram på sin trehjuling och emellanåt knackade på hos professorskan Callmar när han blev godissugen. Och det var hit – till Callmar slott – han 1999 återvände som välkänd imperiebyggare i nöjesbranschen.

Här möts kulturerna; agrikulturen, hortikulturen och den breda kultur som Julius företräder – teaterproduktioner, konserter och evenemang av de mest skilda slag i underhållningens tjänst.

Alnarp kallas med rätta landets vackraste campus. Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU – har här ca 850 studenter och 400 anställda. Här utbildas hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer, lantmästare och landsbygdsentreprenörer.

Alnarpsparken med sina 40 hektar är en av landets största botaniska trädgårdar. Med ca 2.600 olika träd och buskar, 800 olika ettåriga blommor och 400-500 perenner. Ett eldorado för trädgårdsentusiasterna. En källa till inspiration och en lisa för själen. Sällskapet Alnarpsparkens vänner arrangerar föreläsningar och parkvandringar. Läs om sällskapet på www.alnarpsparken.com.

Mer kultur. Landets enda specialbibliotek inom trädgårdsbruk och landskapsplanering finns här. 90.000 volymer! Och museerna inte att förglömma – Lantbruksmuseet, Vagnmuseet och Hovbeslagsmuseet. En liten försmak på www-museum.slu.se.

Här ligger självklart också Alnarps slott från 1862. Det var hit de skånska godsägarna och adelsfamiljerna skickade sina söner för studier i agrikulturens konst och här inryms idag en rad utbildningar i SLU:s regi. Även forskningen på Alnarp är mycket omfattande; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Allt om utbildningarna, forskningen och biblioteket finns på www.slu.se/alnarp.

Bättre grogrund för gynnsam tillväxt kunde Julius knappast valt.

© Copyright – Julius AB